Wachtdienst

Hoe werkt onze wachtdienst?

onthaal

Wachtdienst en urgenties

De H.A.M. tracht de wettelijk verplichte wachtdienst zo optimaal mogelijk te organiseren. Buiten de weekend wachtdienst bestaat er eveneens een weekwacht. De wachtdienst en de uitstekende organisatie zijn de fundamenten van de huisartsenvereniging.

Bereikbaarheid

Vanaf 19.00u geldt er in Maasmechelen een weekwacht bij de huisarts. Tijdens het weekend begint de wachtdienst op vrijdagavond 19u en loopt tot maandagochtend 8.00u. Op feestdagen begint de wachtdienst de avond voor de feestdag om 19.00u en eindigt de ochtend na de feestdag om 8.00u. Deze wachtdienst heeft plaats in het Medisch Centrum voor Huisartsen Maasmechelen. Het centrale oproepnummer is: 089 75 75 75.

Op afspraak

De raadplegingen zijn op afspraak. U kan dus niet zonder afspraak naar de wachtpost komen.