Over ons

Geschiedenis van de huisartsen van Maasmechelen.

pic_2

De huisartsenkring is de vereniging van huisartsen van Maasmechelen.

Zij werd opgericht in 1981 en haar bedoeling is tweezijdig:

 1. de verhouding tussen de collega’s zo optimaal mogelijk houden
 2. de zorgverlening naar de patiënten zo goed mogelijk te garanderen

door gezamenlijk te zorgen voor de wachtdienst, de navorming en de preventie; door relaties met andere zorgverstrekkers uit te bouwen en te verbeteren; door de huisartsen als groep te vertegenwoordigen naar derden.

Onze werking

 • De structuur

  De structuur Een Algemene Vergadering waarin alle huisartsen vertegenwoordigd zijn en een Raad van Bestuur die alle drie jaren verkozen wordt uit…

 • Wachtdienst en urgenties

  Wachtdienst en urgenties: De huisartsenkring tracht de wettelijk verplichte wachtdienst zo optimaal mogelijk te organiseren. Buiten de weekend wachtdienst bestaat er eveneens…

 • Andere activiteiten van de H.A.M.

  De H.A.M. verleent haar medewerking aan talrijke preventieprojecten De H.A.M. heeft een intervisiegroep die zich bezig houdt met de problematiek van de…

 • Raad van Bestuur

  Raad van Bestuur Sedert 2019 zijn volgende huisartsen lid van de Raad van Bestuur: dr. Nathalie Segers (voorzitter), dr. Lien Cruys, dr.…