Wachtdienst en urgenties

Wachtdienst en urgenties:

De huisartsenkring tracht de wettelijk verplichte wachtdienst zo optimaal mogelijk te organiseren. Buiten de weekend wachtdienst bestaat er
eveneens een weekwacht. De wachtdienst en de uitstekende organisatie zijn de fundamenten van de huisartsenvereniging.