De structuur

De structuur

Een Algemene Vergadering waarin alle huisartsen vertegenwoordigd zijn en een Raad van Bestuur die alle drie jaren verkozen wordt uit deze Algemene vergadering. De Raad van Bestuur neemt de dagelijkse werking waar en voert alle concrete actiepunten uit.