Andere activiteiten van de H.A.M.

De H.A.M. verleent haar medewerking aan talrijke preventieprojecten

De H.A.M. heeft een intervisiegroep die zich bezig houdt met de problematiek van de verslaafden; zij werkt samen met andere gezondheidsinstellingen zowel binnen als buiten de gemeente (CGG, rustoorden, ziekenhuizen, Oude Burelen...) De H.A.M. Is ook duidelijk vertegenwoordigd in de artsenorganisaties zoals de Domus Medica, het ASGB en andere. Bovendien is ze erg actief aanwezig binnen het S.E.L.. Eén van de belangrijkste verwezenlijkingen van de H.A.M. is het M.C.H.M. dat een moeilijk in te schatten meerwaarde betekent voor de bevolking van de gemeente.