Onze Werking

De structuur

De structuur Een Algemene Vergadering waarin alle huisartsen vertegenwoordigd zijn en een Raad van Bestuur die alle drie jaren verkozen wordt uit deze Algemene vergadering. De Raad van Bestuur neemt de dagelijkse werking waar en voert alle concrete actiepunten uit.
Lees meer

Wachtdienst en urgenties

Wachtdienst en urgenties: De huisartsenkring tracht de wettelijk verplichte wachtdienst zo optimaal mogelijk te organiseren. Buiten de weekend wachtdienst bestaat er eveneens een weekwacht. De wachtdienst en de uitstekende organisatie zijn de fundamenten van de huisartsenvereniging.
Lees meer

Andere activiteiten van de H.A.M.

De H.A.M. verleent haar medewerking aan talrijke preventieprojecten De H.A.M. heeft een intervisiegroep die zich bezig houdt met de problematiek van de verslaafden; zij werkt samen met andere gezondheidsinstellingen zowel binnen als buiten de gemeente (CGG, rustoorden, ziekenhuizen, Oude Burelen...) De H.A.M. Is ook duidelijk vertegenwoordigd in de artsenorganisaties zoals de Domus Medica, het ASGB…
Lees meer

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur Sedert 2019 zijn volgende huisartsen lid van de Raad van Bestuur: dr. Nathalie Segers (voorzitter), dr. Lien Cruys, dr. Bruno Bemelmans, dr. Katrien Bollen,dr. Michel Scatorchia, dr. Canio Gilio.
Lees meer