Preventie

Wij zetten volop in op preventie. Voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verkozen door de leden van de Algemene Vergadering van de HAM vzw waarin alle huisartsen een stem hebben. Zij neemt de dagelijkse werking waar en voert alle concrete actiepunten uit.

Wachtdienst

Het is al laat en u heeft dringend medische hulp nodig? Neem contact op met onze wachtdienst.

Zorgverstrekkers

Wij hechten veel belang aan een goede communicatie tussen zorgverleners. We proberen relaties met andere zorgverstrekkers op te bouwen en te verbeteren.

Over ons

pic_2

De huisartsen van Maasmechelen zijn samengebracht in een vereniging.

De vereniging heeft als doel om de verhouding tussen de collega’s zo optimaal mogelijk houden en de zorgverlening naar de patiënten zo goed mogelijk te garanderen.
Door is mogelijk door gezamenlijk te zorgen voor de wachtdienst, de navorming en de preventie; door relaties met andere zorgverstrekkers uit te bouwen en te verbeteren; door de huisartsen als groep te vertegenwoordigen naar derden.

Wachtdienst en urgenties

De huisartsen van Maasmechelen trachten de wettelijk verplichte wachtdienst zo optimaal
mogelijk te organiseren. Buiten de weekend wachtdienst bestaat er
eveneens een weekwacht.
De wachtdienst en de uitstekende organisatie zijn de fundamenten van de huisartsenvereniging.